Sobota, 19 września 2020r. · Imieniny: Januarego, Konstancji
Cs
ncs 20.07

Gmina Mszana Dolna. Radni solidaryzują się z Białorusinami, walczącymi o demokrację

Net-Factory - 18.05.2020
02 września, 16:44    autor: mantosz   wyświetlenia: 3096

Podczas XXIV sesji Rady Gminy Mszana Dolna radni przyjęli oświadczenie, w którym wyrazili poparcie dla obywateli Białorusi, dążących do demokratycznych przemian. Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia.

Mając na uwadze wspólną historię, w tym dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów, nasze doświadczenia z okresu dążeń do demokratycznych przemian oraz wsparcie, jakie uzyskaliśmy od innych narodów demokratycznego świata, znaczenie wolności i praw podstawowych, w tym prawa do wolnych wyborów, stojąc na stanowisku, że dążenia obywateli do korzystania z praw podstawowych, nie mogą być tłumione siłą, Rada Gminy Mszana Dolna solidaryzuje się z Obywatelami Białorusi, w ich aspiracjach i dążeniach do życia w wolnym, demokratycznym państwie, do dialogu i wzajemnego szacunku, a także poszanowania praw mniejszości narodowych, popiera wszelkie działania zmierzające do rozwiązania konfliktu w sposób pokojowy. Zwraca się z prośbą o dalsze wsparcie demokratycznych aspiracji Obywateli Białorusi, w szczególności o pomoc represjonowanym z powodów politycznych.

źródło: Urząd Gminy Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Mszana Dolna

 

Dodaj reklamę na TV28
Galeria
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab