Czwartek, 21 stycznia 2021r. · Imieniny: Agnieszkii
alior bank
pomoc 07.11

Mszana Dolna/Kraków. - Badania regionalne można realizować, jeżeli ma się w sobie ziarno pasji – mówi Michał Wójcik. Badacz dziejów Mszany Dolnej gościł w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

Net-Factory - 18.05.2020
05 stycznia, 09:39    autor: mantosz   wyświetlenia: 5409

Michał Wójcik – filolog, historyk, badacz i popularyzator dziejów Mszany Dolnej, członek mszańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz krakowskiego Stowarzyszenia Podgórze.pl, a także wiceprezes Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Nowym Sączu – był gościem ostatniego w 2020 r. spotkania w ramach cyklu „Małopolska Czytelnia”, realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. W rozmowie, prowadzonej przez Jana Bińczyckiego, poruszono m.in. temat przygotowywanej monografii Mszany Dolnej w dobie autonomii Galicji.

Zdaniem Michała Wójcika II połowa XIX w. to okres niezwykle istotny dla historii Mszany Dolnej. Procesy gospodarcze, ekonomiczne, społeczne i administracyjne, które wówczas zaszły, zadecydowały o „miejskości” tego regionu. Sformułowań „skok cywilizacyjny” czy „boom demograficzny” można używać w tym kontekscie bez wahania. Stąd decyzja o pogłębieniu wiedzy o tych czasach i odtworzeniu z jednej strony cyklu wydarzeń oraz rozwoju instytucji, a z drugiej – życia codziennego mieszkańców.

Przygotowywana monografia będzie owocem siedmioletniej kwerendy nie tylko w archiwach (Mszana Dolna ma rozproszony zasób archiwalny), ale też w prasie galicyjskiej, zasobach stowarzyszeń i prywatnych zbiorach mszańskich rodzin. W publikacji, która ma być swoistym przywróceniem Mszanie Dolnej miejsca w pamięci historycznej, przeczytamy m.in. o wpływie kolei transwersalnej na region, początkach przemysłu, administracji sądowej, zmianach w wyglądzie miasta, życiorysach mieszkańców, rozwoju stronnictw politycznych, a nawet kondycji zdrowotnej dawnych mieszkańców Mszany Dolnej.

Jak zauważył Jan Bińczycki, badania Michała Wójcika mają duże znaczenie dla budowania lokalnej tożsamości i kształtowania uczuć patriotycznych. Dają również możliwość określenia, czy w Mszanie Dolnej, podobnie jak w innych częściach Galicji, istnieje ck nostalgia. Staną się punktem wyjścia do rozważań na temat świadomości historycznej innych okresów, zwłaszcza w PRL-u. Sam Michał Wójcik ma nadzieję, że jego praca pozwoli na rozpoczęcie debaty na temat historii Mszany Dolnej i będzie przyczynkiem do dalszych badań naukowych. 

Poza monografią o czasach autonomii galicyjskiej Michał Wójcik opracowuje bibliografię Mszany Dolnej. Prowadzi również popularny fanpage „Mszana Dolna na starych fotografiach”, który stanie się podstawą albumu o życiu mieszkańców miasta i zmianach w jego wyglądzie na przestrzeni dziesięcioleci.

Zapraszamy do wysłuchania interesującej rozmowy, którą prowadzi Jan Bińczycki – pracownik Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Gośćmi cyklu „Czytelnia Małopolska” są osoby związane z Małopolską, autorzy książek, wydawnictw prasowych, podejmujący inicjatywy społeczne i kulturalne.

źródło filmu: WBP w Krakowie

fot. screen z filmu

Dodaj reklamę na TV28
Galeria
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab