Czwartek, 21 stycznia 2021r. · Imieniny: Agnieszkii
alior bank
pomoc 07.11

Mszana Dolna. Rada Miejska przyjęła deficytowy budżet na 2021 rok

Net-Factory - 18.05.2020
12 stycznia, 12:09    autor: mantosz   wyświetlenia: 5298

Radni Mszany Dolnej jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową. - Wydatki są wyższe niż dochody budżetu, więc mamy budżet deficytowy. Kwota deficytu planowana jest na poziomie 2 878 000 zł – powiedziała skarbnik miasta, Bernadeta Ziemianin. - Budżet na 2021 rok jest budżetem oszczędnościowym na poziomie zeszłorocznym – dodała burmistrz Anna Pękała.

Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej. Został przyjęty z uwzględnieniem autopoprawek.

- Jeżeli chodzi o opinię Komisji Budżetu i Finansów, to dziękuję, bo jest ona pozytywna. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej również jest pozytywna. Jedyne, co może budzić obawę, to kwota długu, który miałby być na koniec 2021 r. w wysokości 8 510 500 zł. Już w tej chwili wiadomo, że ten dług aż tak wysoki nie będzie. W momencie, kiedy Regionalna Izba Obrachunkowa opiniowała nasz projekt, mieliśmy w założeniach planowany kredyt na kwotę 3 400 000 zł. Natomiast na koniec roku 2020 ta kwota to był 1 400 000 zł. Nie zaciągnęliśmy 3 400 000 zł, tylko 1 400 000 zł. Więc na pewno nie pędzie to kwota 8,5 mln, tylko 6,5 mln. Może zaistnieć taka sytuacja, jak w tym roku, że nie będziemy musieli w kwocie 2,5 mln zaciągać kredytu. Wszystko to się okaże w ciągu roku. Kredyty dotyczą wkładów własnych. Budżet na 2021 rok jest budżetem oszczędnościowym na poziomie zeszłorocznym. Wzrosły wydatki bieżące w oświacie, gdzie ta różnica wynosi ok. 1 300 000 zł – wyjaśniała burmistrz Mszany Dolnej.

Na pytanie o plany inwestycyjne na terenie miasta Anna Pękała odpowiedziała, że priorytetowo traktuje przygotowanie projektów kanalizacji i wodociągów, m.in. ul. Zarabie, Stawowej i Spadochroniarzy. Dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych można pozyskać środki na ten cel. Poza tym potrzebne są również koncepcje i projekty dróg – dodała burmistrz Mszany Dolnej.

fot. screen z transmisji sesji udostępnionej na stronie Urzędu Miasta Mszana Dolna

Dodaj reklamę na TV28
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab