Wtorek, 20 kwietnia 2021r. · Imieniny: Czesława, Agnieszki
niska emisja
zimniewski

Gmina Mszana Dolna. Wraca sprawa działki rekreacyjnej w Mszanie Górnej. Gmina musi niezwłocznie podjąć kroki wskazane przez wojewodę

Net-Factory - 18.05.2020
07 kwietnia, 11:46    autor: jbudacz   wyświetlenia: 25534

Wojewoda zwrócił się do Starosty Limanowskiego o podjęcie natychmiastowych działań mobilizujących Gminę Mszana Dolna do zagospodarowania ponad 6,5 ha działki położonej w Mszanie Górnej.

Działka o pow. 6,67 ha, położona w Mszanie Górnej (gm. Mszana Dolna), aktem notarialnym z 25 października 2005 r., została darowana na rzecz gminy Mszana Dolna z przeznaczeniem na realizację celów określonych w planie zagospodarowania przestrzennego. Mówimy w tym miejscu o rekreacji.

Oprócz znajdującego się tam boiska sportowego i budynku, z którego korzystają piłkarze klubu sportowego Witów Mszana Górna jest też niewielki plac zabaw. Zdecydowana część tego terenu jest niezagospodarowana. Z kolei kilkadziesiąt arów jest dzierżawiona przez przedsiębiorców, którzy w tym miejscu gromadzą kruszywo i materiały budowlane.

15 marca 2021 r. Wojewoda Małopolski wystąpił z pismem do Starosty Limanowskiego , które nie jest decyzją o zwrocie gruntów, a jedynie wskazaniem niezbędnych warunków, które mają być wykonane przez mszański samorząd w zakresie realizacji celu publicznego. Gmina zobowiązała się do tego już w 2005 r., czyli ponad 15 lat temu.

- W związku z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi darowizn, Starosta Limanowski działający w imieniu Skarbu Państwa przeprowadził kontrolę zagospodarowania darowanej nieruchomości pod kątem jej wykorzystania na cel podany w umowie darowizny. W toku czynności sprawdzających ustalono, że tylko część nieruchomości została zagospodarowana pod urządzenia sportu i rekreacji. Duża część pomimo upływu 15 lat od dokonania darowizny nadal pozostaje nieurządzona, a dodatkowo fragment nieruchomości jest dzierżawiony przez Gminę i wykorzystywany komercyjnie. – czytamy w piśmie, które otrzymaliśmy z biura prasowego wojewody małopolskiego.

Wojewoda zobowiązał Starostę Limanowskiego do monitorowania do końca 2021 roku podejmowanych przez Wójta Gminy Mszana Dolna działań w tym zakresie oraz podjęcia przez niego natychmiastowych kroków w celu rozwiązania umów dzierżawy. 

- Jako organ dbający o interesy Skarbu Państwa, wezwałem Wójta Gminy Mszana Dolna do niezwłocznej kontynuacji realizacji celu publicznego w oparciu o wymogi wskazane przez Wojewodę – tłumaczy Mieczysław Uryga, starosta limanowski.

Jeżeli gmina Mszana Dolna nie przedłoży harmonogramu i nie podejmie działań dążących do zagospodarowania całej nieruchomości zgodnie z celem darowizny, jak również nie rozwiąże umów dzierżawy, starosta będzie zmuszony do podjęcia czynności zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Mówi on jednoznacznie, że w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel wynikający z umowy zawartej między Skarbem Państwa, a gminą darowizna podlega odwołaniu.

Dodaj reklamę na TV28
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab