Poniedziałek, 20 września 2021r. · Imieniny: Filipiny, Eustachego
flector
nicho.pl

Gmina Mszana Dolna. Do 15 października można składać wnioski w konkursie na uzyskanie znaku promocyjnego „Zagórzańskie Dziedziny”

Net-Factory - 18.05.2020
29 sierpnia, 21:22    autor: mantosz   wyświetlenia: 3186

Wójt Bolesław Żaba ogłosił pierwszy konkurs na uzyskanie znaku promocyjnego marki lokalnej „Zagórzańskie Dziedziny”. Wnioski można składać do dnia 15 października osobiście, w sekretariacie Urzędu Gminy Mszana Dolna lub za pośrednictwem poczty. Informacji o konkursie udziela Magdalena Polańska (Urząd Gminy Mszana Dolna, pok. 47).

Z regulaminem przyznawania, używania i posługiwania się znakiem promocyjnym „Zagórzańskie Dziedziny”, systemem identyfikacji wizualnej, wzorem wniosku, wzorem umowy licencyjnej, wzorem wniosku o przedłużenie obowiązywania umowy licencyjnej, oświadczeniem można zapoznać się TUTAJ.

Marka lokalna „Zagórzańskie Dziedziny” jest narzędziem promocji regionu zagórzańskiego, poprzez promowanie wysokiej jakości produktów, usług i inicjatyw związanych z tym regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru regionu zagórzańskiego. Budowana jest w oparciu o lokalne zasoby oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze. Celem znakowania produktów, usług i inicjatyw związanych z regionem zagórzańskim jest wsparcie przedsiębiorczości i rozwój ekonomii społecznej w oparciu o zasoby lokalnego środowiska: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem pasji i aktywności mieszkańców oraz produktów lokalnych; aktywizacja mieszkańców w kierunku rozwoju ekonomii społecznej i angażowania się w rozwój regionu; wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania marki lokalnej „Zagórzańskie Dziedziny” oraz tożsamości mieszkańców; wsparcie spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej; tworzenie międzysektorowych sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług; wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym; dążenie do podnoszenia jakości produktów, usług i inicjatyw; mobilizowanie lokalnej społeczności i lokalnych przewag konkurencyjnych na rzecz rozwoju regionu zagórzańskiego.

Znak promocyjny „Zagórzańskie Dziedziny” stanowi słowno-graficzny znak towarowy, do którego jako utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych pełnię praw autorskich majątkowych posiada Gmina Mszana Dolna, uzyskała w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej ochronę Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny.

O prawo do używania i posługiwania się znakiem promocyjnym „Zagórzańskie Dziedziny”  mogą ubiegać się podmioty będące: przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę lub oddział i faktycznie działającymi na obszarze gminy Mszana Dolna, w tym będące przedsiębiorcami osoby, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; organizacjami posiadającymi siedzibę lub oddział/jednostkę terenową i faktycznie działającymi na obszarze gminy Mszana Dolna; przedsiębiorcami i organizacjami nie wymienionymi w pkt 1 i pkt 2, które poprzez swoje produkty, usługi lub inicjatywy promują region zagórzański.

Produkty, usługi i inicjatywy, w stosunku do których przyznaje się prawo do używania i posługiwania się znakiem promocyjnym „Zagórzańskie Dziedziny”, powinny: być związane z regionem zagórzańskim; mieć wysoką jakość; być przyjazne dla środowiska i klientów; być dostępne i powstawać w ramach Programu Marka Lokalna „Zagórzańskie Dziedziny”.

- Jeśli wytwarzacie produkty, charakteryzujące się wysoką jakością i związkiem z regionem, świadczycie takie usługi lub podejmujecie i realizujecie charakterystyczne dla Zagórzan inicjatywy – zapraszamy Was do złożenia wniosku o uzyskanie znaku promocyjnego „Zagórzańskie Dziedziny”, który będzie gwarantem wyrobów i usług „premium” spośród wszystkich dostępnych w okolicy. Bądźmy dumni z regionu zagórzańskiego! - zachęcają kreatorzy marki lokalnej „Zagórzańskie Dziedziny”.

źródło: Urząd Gminy Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Mszana Dolna

Dodaj reklamę na TV28
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab