Sobota, 25 marca 2023r. · Imieniny: Marii, Wieńczysłąwa
bliski bs
alior do końca października

Gmina Jodłownik. Relacja ze spotkania online.„Kapliczki, krzyże przydrożne - niemi świadkowie historii i dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko - słowackiego, Jodłownik - Nižná Polianka

Net-Factory - 18.05.2020
17 listopada, 09:04    autor: jbudacz   wyświetlenia: 18083

W dniu 27 października 2021 r. odbyło się integracyjne spotkanie partnerskie online zrealizowane w ramach mikroprojektu pn. „Kapliczki, krzyże przydrożne - niemi świadkowie historii i dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko - słowackiego, Jodłownik - NižnáPolianka”współfinasowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

W związku z obostrzeniami związanymi z epidemią COVID -19 spotkanie zostało zorganizowane za pośrednictwem łącza internetowego.

W spotkaniu uczestniczył: Wójt Gminy Jodłownik- Paweł Stawarz, starosta NižnejPolianki – Jana Cundra, radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Jodłownik, przedstawicieli organizacji pozarządowych obu gmin.

Uczestnikom podczas spotkania towarzyszył tłumacz.

Podczas spotkania omówiono efekty współpracy przy realizacji wspólnego mikroprojektu, którego celem była ochrona materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury chrześcijańskiej na obszarze Gminy Jodłownik oraz ich promocja wśród turystów odwiedzających pogranicze polsko – słowackie, jak również wspólne plany i pomysły na nowe projekty.

Dzięki realizacji tegoż projektu:

- odnowiona zabytkowa kapliczka z pietą przy cmentarzu z I Wojny Światowej wraz z konserwacją płyt nagrobnych na cmentarzu wojennym nr 365 w Szczyrzycu oraz montażem ozdobnego oświetlenia.

- wydano dwujęzyczną publikacje pt.„Kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne pogranicza polsko-słowackiego, Jodłownik- NižnáPolianka/ Kostoly, kaplnky a prícestnékríže v poľsko-slovenskompohraničí, Jodlownik- NižnáPolianka”, w której uwzględniono obiekty sakralne, kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne na terenie gminy Jodłownik i obec NižnáPolianka.

Podczas spotkania został przedstawiony materiał filmowy prezentujący kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne z terenu Gminy Jodłownik. Uczestnicy spotkania wzięli udział również w seminarium pn. "Religijność wśród łąk i pól" poprowadzonym przez panią Halinę Gocal i Marię Kaperę.

Kredyt swiąteczny
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab