Niedziela, 5 grudnia 2021r. · Imieniny: Kryspina, Saby
carshop

Mszana Dolna. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej potwierdził nieprawidłowości dotyczące ul. Smrekowej

Net-Factory - 18.05.2020
23 listopada, 23:14    autor: mantosz   wyświetlenia: 12816

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej podsumował działania ws. sprzedaży działek i remontu fragmentu ul. Smrekowej. Nieprawidłowości w tym zakresie wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie i wydała zalecenia pokontrolne. Komisja Rewizyjna nie przeprowadziła własnej kontroli, dlatego grupa radnych złożyła wniosek o dodatkową kontrolę, a Rada Miejska go przyjęła.

Zespołem kontrolnym kierował radny Michał Liszka, a pracowali w nim Krystyna Pazdur, Elżbieta Smaga i Jan Szynalik. Bogdan Surówka i Stanisław Antosz byli wyłączeni z czynności kontrolnych. Zespół spotkał się dwukrotnie, 3 i 10 września. Korzystał z ekspertyz prawników Krzysztofa Smagi oraz Antoniego Piegzy.

Jak napisano w raporcie burmistrz Anna Pękała, mimo zaproszenia nie wzięła udziału w posiedzeniach. Odpowiedziała na pytania radnych na piśmie.

Komisja po przeanalizowaniu dokumentów potwierdziła nieprawidłowości formalne związane z badanymi sprawami. Dotyczą one organizacji przetargu i niewystarczającego ogłoszenia go w mediach. Zauważyła również nieprawidłowości w odbiorze inwestycji i błędne podawanie jej finalnego kosztu - 193 000,14 zł. Jak wskazał zespół kontrolny, należało również ująć koszty usunięcia zalegających śmieci i wymianę podłoża, a także prace dodatkowe. Miasto w rzeczywistości wydało na tę inwestycję 249 000 zł. W przetargu wybrano korzystniejszą ofertę, ale podpisano umowę na prace dodatkowe w kwocie 44 407 zł, co łącznie przekroczyło wartość oferty drugiej firmy. Komisja zwróciła jednak uwagę na fakt, że dodatkowe roboty zostały zlecone w związku z odkryciem zalegających odpadów. Jak czytamy w raporcie, radnym nie udało się uzyskać jednoznacznej informacji, czy śmieci zostały zutylizowane. Stąd wniosek, że odbiór inwestycji odbył się bez dokładnego sprawdzenia tej kwestii.

W ostatecznym wniosku zespół kontrolny, kierowany przez Michała Liszkę, stwierdził, że należy skontrolować również inne przetargi prowadzone przez Urząd Miasta Mszana Dolna, aby sprawdzić, czy błędy formalne i niewystarczająca kontrola odbioru prac, były jednorazowe, czy też powtarzały się i miały wpływ na straty finansowe miasta.

źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. arch. Tv28

Dodaj reklamę na TV28
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab