Czwartek, 18 sierpnia 2022r. · Imieniny: Heleny, Bronisławy
zabka
Monnari Limanowa

Polska. 1 stycznia zaczął obowiązywać nowy taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe

Net-Factory - 18.05.2020
01 stycznia, 23:08    autor: mantosz   wyświetlenia: 13339

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, zawierające surowsze kary za wykroczenia drogowe, zwłaszcza zagrażające bezpieczeństwu pieszych, a także za przekroczenie prędkości.

WYBRANE PRZEPISY (całość roporządzenia znajduje się w galerii)

I. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza - 50 zł;

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi - 50 zł;

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim - 50 zł;

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów - 50 zł;

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku - 100 zł;

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko - 50 zł;

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych  - 150 zł;

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych  - 200 zł;

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi -200 zł;

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widocznoś.ci drogi na obszarze zabudowanym - 50 zł;

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze niezabudowanym - 100 zł;

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko - 50 zł;

Przebieganie przez jezdnię - 50 zł;

Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych - 300 zł;

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych  - 50 zł.

 

II. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

Wartość wskazana po znaku przełamania oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis wchodzi w życie z dniem 17 września 2022 r.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście  - 1500 / 3000 zł;

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża - 1500 / 3000 zł;

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 1500 / 3000 zł;

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem - 1500 / 3000 zł;

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1500 / 3000 zł;

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 1500 / 3000 zł.

 

III. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu  - 500−2500 zł;

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu -150 zł;

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem  - 100 zł;

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy  - 100 zł;

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa -100 zł;

Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem - 100 zł;

Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym - 100 zł;

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem  - 500 zł;

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

do 10 km/h - 50 zł,

o 11–15 km/h - 100 zł,

o 16–20 km/h - 200 zł,

o 21–25 km/h - 300 zł,

o 26–30 km/h - 400 zł,

o 31–40 km/h - 800 / 1600 zł,

o 41–50 km/h  - 1000 / 2000 zł,

o 51–60 km/h  - 1500 / 3000 zł,

o 61–70 km/h  - 2000 / 4000 zł,

o 71 km/h i więcej - 2500 / 5000 zł;

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi - 200 zł;

Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony - 100 zł;

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu  - 300 zł;

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 350 zł;

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia  - 100 zł;

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu - 300 zł;

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu - 100 zł.


IV. Kierujący

Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia - 200 zł;

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów - 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie wyższa niż 250 zł;

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu  - 2500 zł;

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - 1000 zł.


źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; oprac. MAG

zaba
Galeria
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab