Czwartek, 18 sierpnia 2022r. · Imieniny: Heleny, Bronisławy
pomoc drogowa carshop
Monnari Limanowa

Gmina Kamienica. Rada Gminy Kamienica wyraziła sprzeciw wobec projektu poszerzenia obszaru Natura 2000 w Kamienicy i Szczawie

Net-Factory - 18.05.2020
13 stycznia, 23:09    autor: mantosz   wyświetlenia: 7510

Rada Gminy Kamienica jednogłośnie podjęła rezolucję w sprawie zgłoszenia uwag do zapisów projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, przygotowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie. Radni wyrazili sprzeciw wobec planowanego poszerzenia strefy ochronnej obszaru Natura 2000 w biegu rzeki Kamienica na jej całej długości, przechodzącej przez gminę Kamienica w Szczawie i Kamienicy.

W rezolucji czytamy:

Obszary te stanowią jeden z oczywistych walorów przyrodniczych naszej gminy. Jesteśmy świadomi, że należy o nie dbać w poszanowaniu zasad i reguł przyjętych dla tego rodzaju obszarów. Niemniej jednak są to także tereny, gdzie gmina Kamienica w swojej Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 - 2026 wprowadziła wiele zadań inwestycyjnych bardzo istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego gminy Kamienica. Szczególnie ważne tereny w centrum Kamienicy przy rzece w otoczeniu zespołu pałacowo-dworskiego oraz terenów rekreacyjnych „Saturn” są ujęte w przedmiotowym planie do poszerzenia pod obszary ochronne. Podobnie w Szczawie od mostu „Chlipały” do os. Bukówki jest znaczna część terenów zaplanowanych w strategicznych działaniach gminy pod tereny, które mają ożywić rozwój turystyczno-uzdrowiskowy, a tym samym rozwój gospodarczy całej gminy Kamienica. Nie możemy zgodzić się na poszerzenie obszarów ochronnych w centrach miejscowości Kamienica i Szczawa, gdyż to spowoduje dalsze spowolnienie rozwoju naszej gminy i ogólny marazm, i stagnację.

Uważamy, że obecne obszary ochronne są wystarczające dla ochrony cennych dóbr przyrodniczych i w żaden sposób nie poprawią założonych celów ochronnych. Jako samorząd nie możemy się zgodzić na tak dalece idącą ingerencję w tereny, od których w znacznej mierze zależy kreowanie rozwoju i przyszłość naszej gminy.

Hilary Majewski, przewodniczący Rady Gminy Kamienica, w rozmowie z naszym portalem podkreślił, że niezbędne jest spotkanie przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z mieszkańcami gminy.


źródło: Urząd Gminy Kamienica; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Kamienica

zaba
Galeria
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab