Czwartek, 18 sierpnia 2022r. · Imieniny: Heleny, Bronisławy
pomoc drogowa carshop
Monnari Limanowa

Wilczyce. „Kultura i tradycje Zagórzan pod Ćwilinem” – Stowarzyszenie „Spod Ćwilina” organizuje konkurs plastyczny

Net-Factory - 18.05.2020
25 lipca, 11:20    autor: mantosz   wyświetlenia: 3628

Stowarzyszenie „Spod Ćwilina” z Wilczyc organizuje konkurs plastyczny pt. „Kultura i tradycje Zagórzan pod Ćwilinem”.

REGULAMIN

1. Organizator konkursu

I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Spod Ćwilina”.

II. Adres organizatora Wilczyce 30, Jurków 34 – 643

III. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Magdalena Puchała, tel. 69 15 12 662.

2. Uczestnicy konkursu

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci oraz młodzież szkół podstawowych:

I. Dzieci do lat 9 (do klasy III szkoły podstawowej)

II. Dzieci i młodzież w wieku 10 – 14 lat ( klasa 4 – 8 szkoły podstawowej)

3. Cele konkursu

I. Przybliżenie kultury i tradycji Zagórzan.

II. Pokazanie piękna wsi Wilczyce, zwłaszcza miejsc, krajobrazów oraz elementów architektury charakterystycznych dla naszej wsi oraz kultury Zagórzan.

III. Promocja wsi Wilczyce.

IV. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców wsi Wilczyce.

4. Warunki uczestnictwa

I. Przedmiot konkursu: praca plastyczna, która przedstawia dowolne miejsce, obiekt lub wydarzenie związane z kulturą Zagórzan na terenie naszej wsi Wilczyce.

II. Format pracy: A3

III. Technika plastyczna: dowolna – rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.

IV. Pracy należy nadać tytuł.

V. Do pracy należy dołączyć dane autora – imię, nazwisko, wiek i kontakt telefoniczny.

VI. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę. Powinna ona być wykonana SAMODZIELNIE oraz być oryginalnym projektem autora.

5. Termin i miejsce dostarczenia prac

Prace należy dostarczyć w dniu 11 sierpnia (czwartek) 2022 r. do Kaplicy w Wilczycach w godzinach od 15 – 16.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

I. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas „I Lata pod Ćwilinem” 14 sierpnia 2022 r.

II. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II i III miejsca oraz ewentualne wyróżnienia.

III. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Stowarzyszenia „Spod Ćwilina”. 

IV. Ostateczny werdykt należy do komisji konkursowej.

7. Uwagi ogólne

I. Dla biorących w konkursie, osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów, którą należy dołączyć do pracy.

II. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

III. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania reprodukcji, publikacji i ekspozycji prac bez zgody autora i bez uiszczenia autorowi należności finansowych.


źródło: organizatorzy; oprac. MAG

fot. organizatorzy

zaba
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab