Czwartek, 6 października 2022r. · Imieniny: Artura, Brunona
pomoc drogowa carshop
allmedica do 12 września

Limanowa. Do 30 września można zgłaszać prace do Konkursu Poetyckiego im. Zosi Smreczyńskiej

Net-Factory - 18.05.2020
20 września, 21:58    autor: mantosz   wyświetlenia: 2644

Do 30 września można zgłaszać prace do Konkursu Poetyckiego im. Zosi Smreczyńskiej, córki Władysława Orkana. Tegoroczna, X edycja konkursu, odbywa się pod hasłem: „Kiedy dusza w zachwycie do ziemi się kłoni...”

REGULAMIN

Organizatorzy: Powiat Limanowski, Burmistrz Miasta Limanowa, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej.

Honorowy Patronat: Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, Burmistrz Miasta Limanowa.

I. Cele konkursu:

- upamiętnienie postaci poetki Zosi Smreczyńskiej – córki Władysława Orkana, zapoznanie z twórczością Zosi i Władysława Orkana;

- ujawnianie i promowanie talentów literackich;

- pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej;

- inspirowanie do uprawiania twórczości literackiej, stwarzanie możliwości publicznej prezentacji tekstów

- odkrywanie i promowanie znanych i mniej znanych tekstów Orkana i Smreczyńskiej.

II. Uczestnicy konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy powiatu limanowskiego:

- uczniowie klas V - VIII szkół podstawowych (kat. I);

- uczniowie szkół ponadpodstawowych (kat. II);

- dorośli (kat. III).

III. Zasady uczestnictwa w konkursie.

1. Przesłanie na adres mailowy: literacki@mbp.limanowa.pl 3 wierszy (nigdzie wcześniej niepublikowanych) o objętości, która nie przekracza 1 strony wydruku komputerowego lub rękopisu.

2. Prace uczestnicy konkursu winni wysłać  od 1 kwietnia do dnia  30 września. Po tym terminie nadesłane prace nie będą uwzględniane w konkursie.

3. W tytule maila należy umieścić dopisek „KONKURS poetycki im. Zosi Smreczyńskiej 2022”.

4. Wiersz należy podpisać  godłem /pseudonimem/ oraz podać wiek, klasę wraz z kategorią. Do każdej pracy należy dołączyć w załączniku formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie i publikację danych  osobowych (zał. nr 2).

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika na nieodpłatne wykorzystanie i publikowanie wybranych utworów przez Organizatorów konkursu do celów promocyjnych.

6. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów odbędzie się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej. Informacja będzie zamieszczona na stronie www.mbp.wlimanowej.pl  i na FB.

IV.Podsumowanie konkursu i nagrody.

Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac konkursowych i przyzna nagrody rzeczowe w trzech odrębnych kategoriach (szkoły podstawowe,  szkoły ponadpodstawowe, dorośli).

Regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu zamieszczone są na stronie:

www.mbp.wlimanowej.pl

Wszelkich informacji o konkursie udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej, tel. 18 33 72 140 wew. 109, e-mail: literacki@mbp.limanowa.pl

 

źródło: MBP w Limanowej; oprac. MAG

fot. MBP w Limanowej

almedica
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab