Wtorek, 7 lutego 2023r. · Imieniny: Ryszarda, Romualda
Kredyt Urodzinowy z prowizją 0%
canal

Lubomierz. Znamy wyniki XXII Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta Turoniowi”

Net-Factory - 18.05.2020
23 stycznia, 18:44    autor: pgrab   wyświetlenia: 21581

W miniony weekend w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubomierzu odbył się XXII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta Turoniowi”.

Komisja przeglądu kolędniczego obradowała w składzie: prof. dr hab. Stanisław Węglarz - etnolog, mgr Benedykt Kafel - etnograf oraz Piotr Lulek – regionalista, muzyk.

Na scenie zaprezentowało się 30 grup kolędniczych, w tym 14 grup dziecięcych, 4 grup młodzieżowych i 12 grup dorosłych. Po wnikliwej ocenie zaprezentowanych programów, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

A. w kategorii dziecięcej (od 7  do lat 13)

Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ z Nowego Rybia; Z TURONIEM  z Łostówki.

Osiem równorzędnych II miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł, otrzymują grupy kolędnicze Z TURONIEM z Lubomierza; Z GWIAZDĄ  z Lubomierza; Z SZOPKĄ (rekwizyt) z Siekierczyny; PASTUSZKOWIE  z Męciny; Z GWIAZDĄ z Zasadnego; Z GWIAZDĄ z Jodłownika; Z GWIAZDĄ ze Słopnic; Z GWIAZDĄ  z Ujanowic.

Cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł  otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ z Krasnego – Lasocic; Z GWIAZDĄ z Laskowej; PASTUSZKI z Sadku- Kostrzy; TRZEJ KRÓLOWIE z Szyku.

B. w kategorii młodzieżowej (od 14 do lat 17)

Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości  po 350 zł otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ z Krosnej; Z SZOPKĄ (rekwizyt) z Zalesia.

Dwa równorzędne I miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości po 450 zł otrzymują grupy kolędnicze z Z GWIAZDĄ  z Szyku; Z TURONIEM z Sadku – Kostrzy.

Ponadto na XXVI Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych  „Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu  komisja zakwalifikowała laureatów I miejsc w kategorii dziecięcej i młodzieżowej, tj. Z GWIAZDĄ z Krasnego – Lasocic; Z GWIAZDĄ z Laskowej; PASTUSZKI z Sadku- Kostrzy; TRZEJ KRÓLOWIE z Szyku; Z GWIAZDĄ  z Szyku; Z TURONIEM z Sadku – Kostrzy.

C. w kategorii  dorosłych (powyżej 18 lat):

Trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł, otrzymują grupy kolędnicze HERODY ze Szczawy; Z KONIKIEM ze Żmiącej; Z TURONIEM ze Skrzydlnej

Cztery równorzędne II miejsca  i nagrody  pieniężne po 500 zł otrzymują  grupy kolędnicze HERODY  z Wilkowiska; Z TURONIEM z Jurkowa; Z TURONIEM  z Kasiny Wielkiej; Z GWIAZDĄ z Ujanowic.

Pięć równorzędnych I miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł  otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ  z Mszany Górnej; PASTERZE  z Pisarzowej; ŻYWA SZOPKA  z Sadku – Kostrzy; PASTERZE ze Szczyrzyca; Z TURONIEM I GWIAZDĄ z Lubomierza.

Ponadto na LI Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w ramach „ Góralskiego Karnawału” w Bukowinie Tatrzańskiej komisja  zakwalifikowała dorosłe grupy kolędnicze, będące laureatami I i II miejsc, tj. Z GWIAZDĄ  z Mszany Górnej; PASTERZE  z Pisarzowej; ŻYWA SZOPKA  z Sadku – Kostrzy; PASTERZE ze Szczyrzyca; Z TURONIEM I GWIAZDĄ z Lubomierza; HERODY  z Wilkowiska; Z TURONIEM z Jurkowa; Z TURONIEM  z Kasiny Wielkiej; Z GWIAZDĄ z Ujanowic.

Komisja stwierdza, że  Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta Turoniowi” jest ważnym wydarzeniem  służącym przekazywaniu tradycji kolędniczych tzw. Lachów Limanowskich, Górali Białych i Górali Zagórzańskich. Wpływa on na utrwalanie tradycji, a młodemu pokoleniu służy poznaniu i utrzymywaniu własnej tożsamości kulturowej.

Tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie artystyczno-merytorycznym.  Komisja widzi  potrzebę kontynuowania tradycyjnych form kolędowania     w środowisku regionalnym i lokalnym. Komisja proponuje rozważyć zorganizowanie seminarium, będącego  szkoleniem instruktorów grup kolędniczych w celu właściwego zrozumienia poszczególnych form kolędowania.

Komisja wyraża podziękowanie samorządowym władzom powiatowym ze starostą Mieczysławem Urygą oraz władzom gminy Mszana Dolna na czele z wójtem Bolesławem Żabą  za przychylny stosunek do tego wydarzenia kulturalnego, a także  pomoc finansową i organizacyjną (w szczególności p. Monice Homie). Wyrażamy wdzięczność za włożony trud i przyjęcie ponad 500 wykonawców oraz stworzenie dobrej atmosfery do realizacji przeglądu, pani dyrektor Marii Bożek, nauczycielom, rodzicom i pracownikom  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubomierzu.     Dziękujemy również  gminnym radnym z Lubomierza, sołtysowi i Radzie Sołeckiej w Lubomierzu, członkom Koła Związku Podhalan w Lubomierzu, druhom OSP Lubomierz.

Jurorzy dziękują też prowadzącym XXII Powiatowy Przegląd Kolędniczy: Paulinie Gibadło i Marcinowi Cyrkowi za sprawne przeprowadzenie konkursu. Słowa wdzięczności kierują również członkom grup kolędniczych, ich instruktorom, licznie zgromadzonej publiczności oraz wielu sponsorom, których lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Fot. Paweł Grab, TV28

bs do 19 stycznia
Galeria
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab