Piątek, 24 marca 2023r. · Imieniny: Marka, Gabriela
bliski bs
alior do końca października

Gmina Mszana Dolna. Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Mszana Dolna. Kandydatów można zgłaszać do 14 kwietnia

Net-Factory - 18.05.2020
11 marca, 16:34    autor: mantosz   wyświetlenia: 7537

30 kwietnia we wszystkich sołectwach gminy Mszana Dolna odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy.

Kandydatów do organów sołectw można zgłaszać do 14 kwietnia, do godz. 15.00 w Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędzie Gminy Mszana Dolna w godzinach od 8.00 do 15.00 (pokoje nr 31 i 32). Druki zgłoszeń kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 32) oraz na stronie Urzędu Gminy w zakładce: wybory sołtysów i rad sołeckich.

Kandydat na sołtysa musi: posiadać bierne i czynne prawo wyborcze; zamieszkiwać na terenie sołectwa, w którym kandyduje; być wpisany do rejestru wyborców na terenie sołectwa, w którym kandyduje. Zgłoszenia kandydata na sołtysa dokonuje mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania. Do zgłoszenia dołącza się zgodę na kandydowanie oraz listę osób popierających (przynajmniej 10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania).

Zgłoszenie listy kandydatów na członków rady sołeckiej może zawierać maksymalnie kandydaturę 5 osób, które podobnie jak kandydat na sołtysa muszą posiadać prawa wyborcze i zamieszkiwać na terenie sołectwa. Do listy muszą być dołączone pisemne zgody na kandydowanie oraz lista osób popierających obejmująca co najmniej 5 mieszkańców sołectwa.

Rejestracji kandydata na sołtysa i członków rady sołeckiej dokona Gminna Komisja Wyborcza, która w przypadku wad w zgłoszeniu wezwie zgłaszającego do ich usunięcia, wyznaczając termin do ich usunięcia. Dodatkowe informacje dotyczące wyborów sołtysów i rad sołeckich można uzyskać telefonicznie pod nr. 18 33 10 009 bądź mailowo: sekretarz@mszana.pl.

 

źródło: Urząd Gminy Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. arch. Tv28

Kredyt swiąteczny
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab