SS-Auto - 10.05
Poniedziałek, 15 lipca 2019r. · Imieniny: Henryka, Włodzimierza
Łazarczyk 11.05

Aleksandra Kania murem za wójtem i nie pomoże "Pięknej Ziemi Gorczańskiej"

19 sierpnia, 08:25
Autor: jbudacz

Wspólne pismo Zarządu Stowarzyszenia LGD Piękna Ziemia Gorczańska do Przewodniczącej Rady Gminy Mszana Dolna - Aleksandry Kani nie pomogło. Stowarzyszenie ma opuścić zajmowany lokal w budynku UG w Mszanie Dolnej do końca sierpnia.

Nie wiadomo jak dalej potoczy się sprawa użyczenia lokalu stowarzyszeniu LGD Piękna Ziemia Gorczańska przez UG w Mszanie Dolnej. W lipcu na ręce prezesa wpłynęło pismo w którym Bolesław Żaba, Wójty Gminy Mszana Dolna wypowiedział umowę użyczenia najmu.

29 lipca Zarządu Stowarzyszenia wysłała pismo do Przewodniczącej Rady Gminy Mszana Dolna, w którym zwróciła się o ponowne rozpatrzenie sprawy:

(...) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pani, by Rada Gminy Mszana Dolna wpłynęła na zmianę decyzji Pana Wójta Gminy Bolesława Żaby w sprawie wypowiedzenia lokalu dla naszego Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska. W dniu 25 lipca 2016 roku do biura Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska wpłynęło pismo Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 21 lipca 2016 roku,  w sprawie wypowiedzenia umowy użyczenia lokalu - pokoju nr 51 w Urzędzie Gminy Mszana Dolna z dnia 31.08.2008r z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia  (znak sprawy GKOSR 2501.3.2016).  W powyższym piśmie Pan Wójt Bolesław Żaba posłużył się nieprawdziwymi informacjami stwierdzając, że: „ po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami Miasta Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź, z których wynika, że dysponują wolnymi lokalami w obiektach gminnych i mogą je udostępnić Stowarzyszeniu, wypowiadam umowę użyczenia lokalu- pokoju nr 51 w Urzędzie Gminy Mszana Dolna z dnia 31.07.2008r z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ” .  W dniu 26.07.2016r na wspólnym spotkaniu Rady i Zarządu Stowarzyszenia Pan Józef Kowalczyk - Burmistrz Miasta Mszana Dolna i Pan Janusz Potaczek - Wójt Gminy Niedźwiedź poinformowali zebranych,  że nie dysponują wolnymi lokalami w obiektach gminnych i nigdy na ten temat nie rozmawiali z Panem Bolesławem Żabą - Wójtem Gminy Mszana Dolna(...).

W odpowiedzi Aleksandra Kania w wysłanym piśmie do stowarzyszenia stwierdziła, że nie ma podstaw do tego by decyzję wójta zmieniać. Jest ona ostateczna, a potrzeby lokalowe jakie gmina ma poprzez realizację programu 500+ czy LIFE, który będzie realizowany z Urzędu Marszałkowskiego stawiają przed urzędem konkretne wymagania, w tym również lokalowe.

Zarząd Stowarzyszenia na razie szuka nowego lokalu na terenie miasta. Jednak póki, co nie ma odpowiedniego miejsca, które miałoby przede wszystkim parking dla petentów. Nieoficjalnie mówi się, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Net-Factory 15.05
Galeria
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab
DWGSM