reklama tv28 - ladna
Wtorek, 12 listopada 2019r. · Imieniny: Renaty, Witolda
CARLINE Transport Samochodowy

Przegląd zespołów folklorystycznych Beskidu Wyspowego

Net-Factory 19.07.2019
19 września, 15:46    autor: jbudacz   wyświetlenia: 3179

Na scenie ponad 300 artystów małych i dużych. Święto folkloru Beskidu Wyspowego "Beskidzka Podkówecka" zakończyło się w minioną niedziele w Mszanie Dolnej. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z tego wydarzenia.

 Protokół:

Z posiedzenia Komisji Artystycznej, oceniającej VII Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkówecka”, który odbył się w dniu 17 września 2017 roku w Mszanie Dolnej. 

Komisja w składzie:

 1. Marek Harbaczewski – choreograf
 2. Benedykt Kafel – etnograf
 3. Piotr Lulek – regionalista, muzyk

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 11 zespołów (w tym 5 dziecięcych i 6 dorosłych):

 1. „Mali Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca
 2. „Mali Węglowianie” z Węglówki
 3. „Prymni” z Ponic
 4. „Mali Olszowianie” z Olszówki
 5. „Cyrniawa” z Krzeczowa
 6. „Łąkta” z Łąkty
 7. „Kijom Worci” z Pisarzowej
 8. „Dolina Słomki” z Przyszowej
 9. „Gorce” z Kamienicy
 10. „Przyszowianie” z Przyszowej
 11. „Jurkowianie” z Jurkowa

postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

 Kategoria dziecięca:

- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł (pięćset złotych) oraz nagrody specjalne po 500,00 zł (pięćset złotych) ufundowane przez firmę „Usługi Transportowe Antoni Porębski” otrzymują zespoły:

„Mali Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca

„Prymni” z Ponic

- dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł (czterysta złotych) oraz nagrody specjalne po 500,00 zł (pięćset złotych) ufundowane przez Kancelarię Notarialną Czesława Szynalika otrzymują zespoły:

„Mali Olszowianie” z Olszówki

„Cyrniawa” z Krzeczowa

- III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400,00 zł (czterystu złotych) otrzymuje zespół:

„Mali Węglowianie” z Węglówki

Kategoria dorosłych:

- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł (pięćset złotych) oraz nagrody specjalne po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ufundowane przez Firmę „KADBUD Kazimierz Dudzik” i Firmę „Gracja Agata Żądło” otrzymują zespoły:

„Przyszowianie” z Przyszowej

„Jurkowianie” z Jurkowa

- dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł (czterysta złotych) oraz nagrody specjalne w wysokości po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ufundowane przez Firmę „PSB Mrówka Edward Kołodziejczyk” oraz Stowarzyszenie „Lubogoszcz” otrzymują zespoły:

„Kijom Worci” z Pisarzowej

„Gorce” z Kamienicy

- dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300,00 zł (trzysta złotych) każda oraz nagrody specjalne po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ufundowane przez Firmę „BOGMAR Mariusz Grzyb, Małgorzata Grzyb” i Odkrywcy Beskidu Wyspowego otrzymują zespoły:

„Łąkta” z Łąkty

„Dolina Słomki” z Przyszowej

Tegoroczny Festiwal reprezentował wysoki i wyrównany poziom artystyczno-merytoryczny, komisja widzi potrzebę kontunuowania w/w Festiwalu w środowisku regionalnym i lokalnym w latach następnych.

Komisja wyraża wdzięczność władzom Miasta Mszana Dolna na czele z Burmistrzem Józefem Kowalczykiem za przychylny stosunek do imprezy, pomoc finansową i organizacyjną. Panu Czesławowi Szynalikowi i Forum Gmin Beskidu Wyspowego za kontynuację Festiwalu. Dziękujemy Dyrektorowi MOK Piotrowi Armatysowi i wszystkim pracownikom za przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu, a w szczególności zespołom regionalnym i licznie zgromadzonej widowni.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu, za okazaną pomoc.

Sponsorzy 

 1. Województwo Małopolski w ramach programu „Małopolska Gościnna”
 2. Firma „USŁUGI TRANSPORTOWE” Antoni Porębski z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Orkana 68
 3. Firma Handlowo-Usługowa „KADBUD” Kazimierz Dudzik z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Ogrodowej 10
 4. Firma „GRACJA Sieć Sklepów Odzieżowych” Agata Żądło z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Krakowskiej 3
 5. Firma „Polskie Składy Budowlane MRÓWKA” Edward Kołodziejczyk z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Zakopiańskiej 6A
 6. Kancelaria Notarialna Czesław Szynalik
 7. Firma „BOGMAR” Mariusz Grzyb, Małgorzata Grzyb z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Mroza 4
 8. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej przy ul. Rynek 1
 9. Stowarzyszenie LUBOGOSZCZ w Kasinie Wielkiej 638
 10. Odkrywcy Beskidu Wyspowego.

Dodaj reklamę na TV28
Galeria
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab
DWGSM