Poniedziałek, 25 marca 2019r. · Imieniny: Marii, Wieńczysłąwa
kwiaty- wygrana w licytacji od 16.03 do 1.04

Limanowa. Ruszyła przebudowa LDK i budowa biblioteki

net-factory - 30.01
12 kwietnia, 09:19
Autor: jbudacz

Końcem marca miało miejsce przekazanie wykonawcy dokumentacji i placu budowy, obecnie, zgodnie z harmonogramem robót, trwają prace wyburzeniowe. Kolejnym etapem będą roboty murowe.

Przypominamy, że 15 marca 2018 r. zwarte zostały umowy na przebudowę budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Limanowskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wykonawcą robót została wyłoniona w drodze przetargowej, Firma Budowlana GURGUL - Piotr Gurgul z Limanowej.

Umowę na część dotyczącą przebudowy LDK, opiewającą na kwotę 9.616.170,76 zł, podpisał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda. Przebudowa LDK realizowana jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową” w ramach Osi 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), z maksymalnym możliwym dofinansowaniem w kwocie 1.999.237,09 zł. Umowę na część dotyczącą Biblioteki na kwotę 11.049.602,00 zł, podpisała Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Joanna Michalik.

Budowa Biblioteki realizowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 z maksymalnym możliwym dofinansowaniem w kwocie 1.999.947,00 zł. 

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na sierpień 2019 roku.

Źródło:miasto.limanowa.pl

Dodaj reklamę na TV28
Komentarze
Dodaj reklamę na TV28
DWGSM