wojkop - darmowa
Piątek, 19 kwietnia 2019r. · Imieniny: Adolfa, Tymona
celmet

Mieczysław Uryga: - Deklaruję normalną, dobrą współpracę opartą na merytorycznej dyskusji

net-factory - 30.01
02 grudnia, 08:35
Autor: jbudacz

Mieczysław Uryga został wybrany głosami wszystkich radnych, na starostę powiatu limanowskiego. To dobry prognostyk, przed rozpoczęciem kadencji, która potrwa pięć lat. Chce on nowego otwarcia i deklaruję chęć współpracy ze wszystkim samorządami.

Red: Teraz już może Pan powiedzieć, bo jesteśmy już po I sesji rady. Kiedy tak naprawdę wiedział Pan, że zostanie rekomendowany przez kolegów z Prawa i
Sprawiedliwości

Mieczysław Uryga: Po wyborach odbywały się spotkania osób, które zdobyły mandat. Niedługoprzed I sesją Rady Powiatu Limanowskiego dowiedziałem się, że jestem typowany przez Koleżanki i Kolegów z Prawa i Sprawiedliwości na funkcję
Starosty Limanowskiego. Jeszcze raz dziękuję im za okazane zaufanie. 

Red:Proszę powiedzieć, czy po wyborach były, toczone rozmowy odnośnie koalicji z ugrupowaniem "Działajmy Wspólnie"?

Mieczysław Uryga: Ja osobiście w takich rozmowach nie uczestniczyłem.

 
Red: Nie można nie zapytać o wybór Wice starosty. Została nią Pani Agata Zięba. Ale nie jednogłośnie wybrana. Czy pod uwagę była brana inna kandydatura. 

Mieczysław Uryga: Jako Starosta i Przewodniczący Zarządu Powiatu sam wybieram sobie zaufanych i sprawdzonych współpracowników. 


Red:Przed rozdaniem kart do głosowania, pana klub wyszedł z obrad, aby
pewnie się naradzić. A w kuluarach mówiło się o Wojciechu Włodarczyku, który był popierany przez cześć członków PiS.

Mieczysław Uryga: Dobre obyczaje nakazują, aby to co mówi się w kuluarach pozostało w tajemnicy. 

Red: W expose mówił Pan, o zmianie sposobie rządzenia, ale rewolucji nie będzie. Te najpilniejsze sprawy, którymi chciałby się Pan zająć natychmiast. To jakie.

Mieczysław Uryga: Każdy ma swój sposób zarządzania. Będąc w Starostwie 6 lat, znam urzędników oraz ich kompetencje, które bardzo sobie cenię. Starostwo Powiatowe
funkcjonuje normalnie, więc proszę się nie martwić. 


Red:Wspomniał Pan także o balneologii i budowie basenów geotermalnych. Jaka
będzie przyszłość tego miejsca.

Mieczysław Uryga: Tak jak wspomniałem w moim expose : obecnie trwają procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie Inwestora. Inwestycję tą - mimo problemów - udało nam się zakończyć. Jeżeli w wyniku postępowania Inwestor nie zostanie
wyłoniony, wspólnie z Zarządem i Rada Powiatu podejmiemy decyzję jaką dalszą
drogę obrać. Są przygotowywane różne warianty. Musimy przy tym pamiętać, że
głównym celem samorządu jest przygotowanie bazy pod działalność prywatnych
inwestorów.


Red: Czy znajdzie się potencjalny nabywca?

Mieczysław Uryga: Czas pokaże, jak już wspomniałem - trwają procedury przetargowe. 

Red: Chciałby Pan ocieplenia relacji z miastem? Do tej pory współpraca nie układała się dobrze. Jest wiele wspólnych problemów, które nie zostały do dzisiaj między samorządami wyjaśnione. 

Mieczysław Uryga: Z Miastem Limanowa - i nie tylko -  deklaruję normalną, dobrą współpracę opartą na merytorycznej dyskusji. Abstrahując ja swoją dotychczasową współpracę z Miastem Limanowa oceniam bardzo dobrze.

Dodaj reklamę na TV28
Komentarze
kwiaty- wygrana w licytacji od 16.03 do 1.04
DWGSM