wojkop - darmowa
Piątek, 19 kwietnia 2019r. · Imieniny: Adolfa, Tymona
celmet

Region. Blisko 4,5 tys. osób jest bezrobotnych. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy

net-factory - 30.01
08 lutego, 13:40
Autor: wiktoriaw

Dokładnie 4485 osób bezrobotnych jest zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej. W stosunku do grudnia 2018 roku liczba ta wzrosła o 287 osób, natomiast w porównaniu do stycznia ubiegłego roku bezrobotnych było o 461 osób więcej.

Zdecydowaną większość (85,8%) wśród zarejstrowanych osób bezrobotnych stanawią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

Do tej kategorii zaliczamy m.in. osoby:

do 30 r.ż.-1729 osób,                                                                            

powyżej 50 r.ż.-873 osoby,                                                                             

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż.-1073 osoby,                                  

niepełnosprawne-150 osób,                                                                            

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż.-9 osób,              

długotrwale bezrobotne-2022 osoby,                                                                                                       

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 45,1% ogółu zarejestrowanych. 

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 16,3% osób.

OFERTY PRACY:                                                                                                

W styczniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 221 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 2 dotyczyły osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

Źródło: Powiat Limanowski 

Dodaj reklamę na TV28
Komentarze
kwiaty- wygrana w licytacji od 16.03 do 1.04
DWGSM