Poniedziałek, 1 czerwca 2020r. · Imieniny: Jakuba, Konrada
Celmet 1.02-
maski 23.04

. Region. Pieniądze z Budżetu Obywatelskiego popłyną na realizację zadań w powiecie limanowskim

Net-Factory - 18.05.2020
31 października, 20:15    autor: mantosz   wyświetlenia: 5514

Powody do radości mają mieszkańcy Dobrej, Mszany Górnej i Szczyrzyca. Dzięki środkom z 4. edycji Budżetu Obywatelskiego zostanie zakupiony samochód terenowy, orkiestra wzbogaci się o nowe instrumenty i powstanie film dokumentujący obyczaje. Na terenie powiatu będą również realizowane projekty o szerszym zasięgu. W statystyce głosowań mieszkańcy Limanowszczyzny znajdują się na drugim miejscu. Oddali w sumie 25 786 głosów. Większe zainteresowanie było tylko w Krakowie.

Gmina Dobra otrzyma 150 000 zł na zakup samochodu terenowego 4x4 oraz przystosowanie go do działań służących poprawie bezpieczeństwa publicznego. Na to zadanie głosowało 3768 osób.

„Cztery pory roku u Lachów Szczyrzyckich” to planowany film dokumentalny prezentujący obyczaje i zwyczaje regionu. Głównym celem realizacji zadania jest potrzeba wzmocnienia tożsamości lokalnej poprzez utrwalanie, popularyzowanie i kultywowanie niematerialnego dziedzictwa Lachów Szczyrzyckich. Scenariusz będzie opierał się na dostępnych badaniach etnograficznych oraz treści przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Projekt zostanie zrealizowany za 134 500 zł. Głosowały na niego 3624 osoby.

2332 głosy zebrali autorzy projektu „Kultywowanie tradycji muzycznych regionu poprzez warsztaty muzyczne dla mieszkańców oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Górnej”. Zadanie zostanie wykonane za 150 000 zł.

Ponadto na terenie powiatu będzie realizowane zadanie „Tradycja to piękno, które nas łączy i wyróżnia”. Jego głównym celem jest organizacja warsztatów, spotkań, wyjazdów, konkursów, imprez regionalnych o charakterze edukacyjno-kulturowym skierowanych do różnych grup wiekowych z terenu łącko-kamienickiego i słopnickiego. Na to zadanie oddano 3444 głosy, a dofinansowanie wyniesie 150 000 zł.

„Razem możemy zdziałać o wiele więcej!” to projekt o szerokim zakresie, obejmujący wspieranie i promocję dziedzictwa lokalnej kultury ludowej, wzrost wiedzy i świadomości nt. życia pszczół, a także edukację ekologiczną w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz integrację lokalnej społeczności. Na to zadanie głosowało 3151 osób, a kwota dofinansowania to 150 000 zł.

„Małopolska kocha siatkówkę” to propozycja dla miłośników sportu. Szkółki siatkarskie i kluby sportowe z powiatów subregionu sądeckiego otrzymają wsparcie w wysokości 150 000 zł. Projekt zebrał 2689 głosów.

Kwota 116 300 zł zostanie przeznaczona na zadanie „Zmierz się z Bidą Galicyjską". Głównym celem jest stworzenie i wydanie w wersji papierowej oraz elektronicznej podręcznika do gry typu RPG. Projekt wybrało 2058 głosujących.

1955 osób oddało swój głos na projekt „Tradycja, kultura, edukacja, aktywność”. Będzie on realizowany na terenie całego subregionu sądeckiego za 134 674 zł.  Głównym celem działań w ramach projektu będzie realizacja potrzeb z dziedziny aktywności społecznej, ruchowej, zdrowotnej, kulinarnej, upowszechnianie kultury i tradycji regionu, jak również efektywnego spędzania wolnego czasu, integracji pokoleniowej, promocji i upowszechniania wolontariatu.

Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzenie zainteresowania prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Zadanie będzie kosztować 138 080 zł. Głosowało na nie 1656 osób.

Łącznie na zadania dotyczące subregionu sądeckiego oddano 50 887 głosów.

źródło: www.malopolska.pl

fot. Biuro Prasowe UMWM

Dodaj reklamę na TV28
Galeria
Komentarze
Proponowane artykuły
pgrab